Pozwolenie na budowę
Wpisa: Administrator   
18.09.2008.
2009-11-29

Pani Benia złożyła dziś potrzebne dokumenty plus 4 egzemplarze projektów - celem uzyskania 
POZWOLENIA NA BUDOWĘ.

 

  1. 2008-08-22 Energia 
  2. Złożyłam Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączeniową nie większą niż 40 KW
 Moje działania:
  • Czekam na mapkę w skali 1:500 (geodeta pan Górnikiewicz - 603877537)
  • Na mapce p. Bernadeta Ćwiklińska 509401834 wyrysuje dom i przyłącza
  • Z mapką z wyrysowanym domem i przyłączy na ul. Konarskiego 3/1  4 piętro do Starostwa Powiatowego - po uzgodnienie projektu decyzji w sprawach ochrony gruntów rolnych
  • Z mapką z wyrysowanym domem i przyłączy do p. Radosz Gmina Dobrcz tel. 3648044 (43)
 
Mimo, że tu tylko 2 punkty - jestem przy 4. z poniższej wyliczanki 
 _______________________________________________
1. Działka + mapa do celów opiniodawczych.
2. Warunki zabudowy (za warunki się nie płaci) lub wypis z MPZP
3. Warunki przyłączenia dla wody, prądu, kanalizy (za to już zabulisz)
4. Projekt
5. Mapa do celów projektowych.
6. Adaptacja projektu do warunków lokalnych.
7. Pozwolenie na budowę.
8. Zgłoszenie robót + kierownik budowy.
9. Budowa.
10. Zgłoszenie zakończenia budowy + dokumentacja.
__________________________________________________________ 

 

Ustawa z 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. nr 145, poz. 914).

Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę zastała wydłużona z dwóch do trzech latach. Na rozpoczęcie budowy inwestycji celu publicznego inwestorzy będą mieli aż cztery lata.

Jutro wchodzi w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która przewiduje wydłużenie okresu ważności pozwoleń na budowę. Teraz będzie ono ważne przez trzy lata, licząc od dnia, w którym wydana decyzje o pozwoleniu stała się ostateczna. Dziś co do zasady prace budowlane mogą rozpocząć się najpóźniej przed upływem dwóch lat od wydania pozwolenia. Od dzisiaj także przerwa w budowie nie będzie mogła być dłuższa niż trzy lata. Nowelizacja przewiduje bowiem, że jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż trzy lata, to decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa.

2008-09-19 Złożyłam wniosek o przyłączenie działki do sieci wodociągowej. 

2009-01-27 Zapłaciłam za adaptację projektu - wszystkie dokumenty skompletowane, teraz tylko czekać...od jutra zacznę odliczać.

2009-03-12 Dostałam pozwolenie na budowę.

Zmieniony ( 03.04.2011. )